RSS
 

CentOS7 Mysql Kurulum

10 Haz

Mysql kurulum için aşağıdaki komutları uyguluyoruz.

wget http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-7.noarch.rpm
yum localinstall mysql57-community-release-el7-7.noarch.rpm
yum repolist enabled | grep “mysql.*-community.*”
yum install mysql-community-server
systemctl start mysqld.service
grep ‘temporary password’ /var/log/mysqld.log
mysql_secure_installation

root user a dışardan bağlanma yetkisi için aşağıdaki komutları uyguluyoruz.

mysql -u root -p
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ‘root’@’%’ IDENTIFIED BY ‘rz/CaEwdcrC*9’ WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
quit;

 
 

cPanel E-posta Kota Problemi

29 Ara

Maildirsize dosyasını sildikten sonra aşağıdaki komutu uyguluyoruz.

/scripts/generate_maildirsize –verbose –onlyrecalculate –confirm kullanıcı adı

 
 

Dosyada İçerik Tarama

18 Ara

Aşağıdaki komut ile linux sunucuda istenilen kelimenin hangi dosyalarda geçtiğini ekranda gösterebilirsiniz.

grep -rnw ‘taramanın yapılacağı yol’ -e “taranacak kelime”

 
 

Exim Kuyruk Temizleme

05 Ara

Sunucunuza ssh girişi yaptıktan sonra aşağıdaki adımları izleyiniz.

cd /var/spool
killall -9 exim
killall -9 exim
killall -9 exim
killall -9 spamd
killall -9 spamc
mv exim exim.old
mkdir -p exim/input
mkdir -p exim/msglog
mkdir -p exim/db
chown -R mail:mail exim
/sbin/service exim restart

komutuyla hızlı bir şekilde yada ;

exim -bp | grep ‘<‘ | awk ‘{ print $3; system(“exim -Mrm “$3)}’

komutuyla tek tek temizleme yapabilirsiniz.

 
 

CentOS7 Disk Büyütme

05 Ara

Eklediğimiz diski tanıtmak için aşağıdaki komutu uyguluyoruz.
echo 1 > /sys/class/scsi_device/…/device/rescan (device kısmı sunucudaki device dizini gösterliyor)
echo “- – -” > /sys/class/scsi_host/…/scan (2. disk eklerseniz bu komutu çalıştırın)
fdisk –l (fiziksel disk grubunu listeliyoruz)
fdisk /dev/sda (büyüteceğimiz partition hangi disk grubunda ise fdisk ile disk grubunu seçiyoruz)
P ( Partitions gör)
d (büyüteceğimiz partition ı siliyoruz)
3 (partitition eklenceği sıra sayısını belirliyoruz)
n (yeni partition ekliyoruz)
p (birincil partition olduğunu belirtiyoruz)
3 (partition sıra numarasını yazıyoruz)
first sector(min default gelen size enter basıyoruz)
last sector (max default gelen size enter basıyoruz)
p (patititons gör eğer file system değiştirmek istersen)
t (file system belirleme)
3 (partition sıra numarasını yazıyoruz)
L (file system kodlarını ekrana getiriyor)
83 (linux file system seçiyoruz)
w (işlemleri yazdırıyoruz)
partprobe -s (Partition size güncelleme komutu çoğu zaman işlemiyor reboot etmek kesin çözüm oluyor)
xfs_growfs /dev/sda3 (diski büyütüyoruz)

 

ext4
resize2fs /dev/sda3

 
 

Mysql Dump/Restore

05 Ara

Backup alma işlemi için aşağıdaki komutu uyguladıktan sonra mysql root şifresini girmelisiniz,
mysqldump -p database_name > sql-file.sql

Restore işlemi için aşağıdaki komutu uyguladıktan sonra mysql root şifresini girmelisiniz,
mysql -p database_name < sql-file.sql

 
 

Windows Plesk İstatistik Hesaplama

02 Kas

Aşağıdaki komutlar ile tüm hostinglerin veya belirteceğiniz sitenin istatistiklerini hesaplatabilirsiniz.

C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\admin\bin>statistics.exe –calculate-all
C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\admin\bin>statistics.exe –generate-all-webstat

C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\admin\bin>statistics.exe –calculate-one –domain-name domain.tld
C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\admin\bin>statistics.exe –generate-domain-webstat –domain-name domain.tld

 

Linux Sunucular Arası Dosya Aktarımı

18 Oca

Bu işlem için SCP komutunu kullanıyoruz.

Ör;
scp GönderilecekDosya DosyanınGönderileceğiYer

scp /home/lutfutk/yedek.zip root@192.168.1.2:/home/yedek

Eğer sunucunuzun SSH portu farklı ise aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

scp -P xxxx /home/lutfutk/yedek.zip root@192.168.1.2:/home/yedek

 
 

Linux FTP Komutları

18 Oca

ftp ip adres veya domain ismi: Ftp bağlantısı yapmak için kullanılır.
pwd: Bulunduğunuz dizinin yolunu belirtir.
dir: Bulunduğumuz dizindeki bulunan dosyaları gösterir.
get: Dosya almak için kullanılır.
mget: Birden fazla dosya almak için kullanılır.
send: Bilgisayarımızda bulunan bir dosyayı bağlı bulunduğunuz FTP alanına göndermek için kullanılır.
delete: Ftp yaptığımız yerde bulunan bir dosyayı silemek için kullanılır.
rmdir: Ftp yaptığınız yerdeki boş bir dizini silmek için kullanılır.
bye: FTP bağlantısını sonlandırmak için kullanılır.

 
 

Load Balancing

11 Oca

Load Balancing kısaca yük denegeleme sistemidir.
Ağ üzerindeki paket akışını birden fazla sunucuya dağıtabilen bir teknolojiye sahiptir.

Load balancing sisteminin amacı ağ üzerindeki paketlerin hatalarını tolere etme ve sunucu performanslarını arttırmaktır.

Networkteki paket hatalarını tolere edebilmemiz için her sunucunun bir kopyası olmak zorundadır.
Bir sunucumuz down durumdayken network üzerinden gelen paketler load balancing sistemi ile diğer sunucuya yönlendirilerek paket kaybının önüne geçilmiş olmaktadır.

Her bir sunucu donanım ve network olarak belirli bir kaynağa sahiptir.
Bu kaynak limitleri dolduğunda sunucumuzun performansı azalır ve cevap veremez duruma gelir.
Bu durumun önüne geçebilmemiz için sunucu üzerinde çalışan uygulamamızı ( web ) bir den fazla sunucuya ayrıştırarak load balancing sistemi sayesinde network akışını ilgili sunuculara eşit ağırlıkta dağıtarak sunucumuzun performansını arttırabiliriz.

Bu makalemde bir web uygulamasının iki farklı sunucuda barındırılıp siteye gelen isteklerin eşit ağırlıklarda web sunucularına dağıtılmasını ve bir sunucunun down durumda iken siteye gelen istekelerin cevapsız kalmadan diğer sunucunun bu görevi üstlenip cevap verdiğini test edeceğiz.

Bu proje için 3 adet windows 2008 R2 web sunucu kurdum.
2 sunucu web görevini üstlenecek diğer sunucu ise NLB yöneticisi olacak.

3 sunucumuza server manager / add features  bölümünden NLB servisinin kuruyoruz.

Yükleme işlemi bittikten sonra NLB yöneticisi olan makinada başlat / Administrative Tools / NLB yazılımını açıyoruz.
NLBC kısmına sağ tıklayıp New Cluster diyoruz.
Host kısmına Web sunuculardan birinin ip adresi yazılır connect deyip ilerlenir.

Gelen sayfanın priority kısmından clusterın önceliği belirtilir.
Bir cluster min. 2 max. 32 sunucudan oluşabilmektedir.
Ekstra ip eklenecek veya düzenlenecek ise yapılır.
Son olarak cluster makinamızın durumu belirlenerek ilerlenir.

Bu bölümde cluster için bir tanımlıyoruz.

Bu bölümde cluster için bir hostname tanımlıyoruz.
Makinelerın birbirleri ile haberleşmeleri için multicast seçeneğini işaretliyoruz.

Gelen sayfada port, protocol bölümlerini ayarlıyoruz.

Aynı işlemi diğer sunucu için de tekrarlıyoruz.
Düzenlemeler bittiğinde cluster yapımız aşağıdaki şekli alacaktır.

Şimdi geçelim test işlemine sumerselcuk.com hostingini 2 web sunucusu üzerinde açmış bulunuyorum.
Alan adını cluster ip adresine yönlendirmiş bulunuyorum.
NLB sunucusu üzerinden sumerselcuk.com sitesine giriş yaptığımda server1 cevap verdi web sunucularındaki yüke göre bu değişecektir server2 de cevap verecektir.
Böylece bir siteyi 2 sunucuya ayrıştırarak sunucu üzerindeki yükü hafifletip performans kazandırmış olduk.

Şimdi ise hata toleransını test edeceğiz.Bunun için web sunucularından server1 NLB üzerinden kapalı konuma alıyorum.

Daha sonra sumerselcuk.com sitesine giriş yapıyorum server1 kapalı konumda olduğundan bu sefer cevabı bana server 2 vermektedir.
Böyle paket kaybımız ortadan kalkmış oluyor.

Not: Bu işlemi sadece localde çalıştırabildim farklı bir lokasyondan sumerselcuk.com çağırdığımda bir yanıt alamadım.
Bu konuda tam olarak nerede hata yapıyorum henüz tespit edemedim bilen biri var ise yardımcı olursa sevinirim.

NLB sistemi ile ilgili görüşlerim.

Yoğun ziyaretçi alan ve yüksek sunucu kaynağı tükenten web uygulamaları için güzel bir sistem.
Sadece web olarak bakmamak lazım network üzerindeki istediğimiz tüm porları istediğimiz sunucu üzerinden veri alış-veriş yapmasını sağlayabiliriz.
Yaptığım araştırmalara göre NLB hizmeti donanım ve yazılım olarak hizmet verebilmekte.
Donanım olarak citrix, F5 gibi cihazlar kullanılabilir.Yazılım olarak ise Windows NLB ve Linux tabanlı NLB yazılımları ( mikrotik, m0n0wall, zeroshell ) kullanabiliriz.
Genelde herkes yönetim esnekliği açısından linux tabanlı yazılımları tercih etmişler windows NLB servsinden kimse olumlu yanıtlar vermemiş.

 
1 Comment

Posted in Genel

 

Apache Concurrent

01 Ağu

netstat -alntp | grep :80 | awk ‘{print $5}’ | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort –n

Linux sunucularda 80. porta gelen bağlantıları gösterir.

 
 

cPanel Ek Ip Problemi

29 May

Arkadaşlar,

cPanel kurulu bir makinada ek ip çalıştırıyorsanız.

SSH console üzerinde /etc/init.d/network restart komutunu uygulamanızı tavsiye etmem bu işlemi yaptığınız anda sunucu üzerindeki ek ip lerin hepsi geçici olarak silinmektedir.

Tekrar geri getirmek için sunucuyu restart etmek çözüm olabilir fakat sunucunuzu restart etmeden ip leri geri getirmenizi sağlayan komutu aşağıda bulabilirsiniz.

service ipaliases restart

Bu komutu uyguladığınızda /etc/ips dosyası içerisinde daha önceden eklemiş olduğunuz ek ip ler tekrar dan aktif olacaktır.

 
 

Exim Mail Sunucu Komutları

10 Nis

invoke-rc.d exim4 force-stop – ( exim mail serverı durdurur )

invoke-rc.d exim4 start – ( exim mail serverı başlatır )

exim -bp – (kuyrugu ayrıntılı gosterır)

exim -bpc – (kuyruk sayısını gösterir)

exiqgrep -i -f ‘<test@test.com>’ | xargs exim -Mrm – (test@test.com dan gıden mailler siler)

exiqgrep -i -f test@test.com | xargs exim -Mf – (test@test.com maillerini dondurur)

exim -bpr | grep frozen | wc -l – (kuyruktaki frozen askıdaki maillerin sayısını gosterir )

exiqgrep -z -i | xargs exim -Mrm – (kuyruktaki frozen askıdaki mailleri siler)

exim -Mvb <message-id> – (mailin içeriğini görürsün spam olup olmadığını anlarsın)

 
 

Iptables Komutları

10 Nis

Ip Banlama
iptables -A INPUT -s 11.11.11.11 -j DROP

Ip Banlama Kaldırma
iptables -X INPUT -s 11..11.11.11 -j DROP

Hangi IP Kaç Bağlantı Yaptı ?
netstat -an | grep “:80 “| awk ‘{print $5}’|cut -d”:” -f1 | sort |uniq -c | sort -nr | head -20 | grep -v -E “127.0.0.1|0.0.0.0”

Linux İçin Top 20 HTTP Bağlantisini Görmek
netstat -an | grep “:80 “| awk ‘{print $5}’|cut -d”:” -f1 | sort |uniq -c | sort -nr | head -20 | grep -v -E “127.0.0.1|0.0.0.0”

Hangi Ip’ ye Kaç Bağlantı Var ?
netstat -an | grep “11.11.11.11” |wc -l

Kaynak: http://forum.clubturk.net/inize-Yarycak-iptables-Komutlar-t115.html

 

Galaxy S3 Rom Update Sonrası Şebeke Problem Çözümü

26 Kas

Bu sorun için 1 gün kafa patlattıktan sonra çözümü ulaştım en kısa sürede sizler ile paylaşacağım.

 
2 Comments

Posted in Genel